ไม่มีที่ไหนทำ Daiso ทำ อยุ่ในบุฟเฟ่ต์ได้ยังไง เร็วๆนี้

ไม่มีที่ไหนทำ Daiso ทำ อยุ่ในบุฟเฟ่ต์ได้ยังไง เร็วๆนี้

ไม่มีที่ไหนทำ Daiso ทำ อยุ่ในบุฟเฟ่ต์ได้ยังไง เร็วๆนี้

กุ้งน้ำลึก หรืออามะเอบิ โดยมีช่วงพีคเป็นเดือนกันยายนถึงตุลาคม และมีนาคมถึงมิถุนายน ในทุกๆปี มีกุ้งมากถึง 210 ตันถูกนำเข้าฝั่งที่จังหวัดฟุกุอิ กุ้งชนิดนี้มีเนื้อที่แน่น และมีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาว

กุ้งน้ำลึกที่มีไข่สีฟ้านั้นมีราคาซื้อขายที่สูงที่สุดในพื้นที่มิคุนิ กุ้งขนาดใหญ่ที่ไม่มีไข่ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “โคนาชิ” มีราคาซื้อขายสูงเป็นอันดับสอง กุ้งน้ำลึกขนาดกลาง ที่มีราคาซื้อขายสูงเป็นอันดับสาม มีชื่อเรียกว่า “ซาบุโร” ซาบุโรนั้นเคยเป็นชื่อที่มักใช้ตั้งให้ลูกชายคนที่สามในประเทศญี่ปุ่น กุ้งขนาดเล็กสุดนั้นมีชื่อว่า “จามิ” และมีราคาซื้อขายที่ต่ำสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *