สารอาหารที่ได้จาก Sashimi

สารอาหารที่ได้จาก Sashimi

  1. ไขมันโดยเฉพาะกรดไขมัน (Omega 3)

โดยปกติแล้วคำว่าอาหารสด หรืออาหารดิบ เราจะนึกถึงด้วยพืชผักและผลไม้ ไขมันและกรดไขมันจากเนื้อปลาทะเลจะเป็นไขมันที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรา โดยเฉพาะกรดไขมัน Omega3 ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาระบบประสาทและสมอง โดยเฉพาะประโยชน์ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กหรือทารกในครรภ์มารดา

  1. โปรตีน

โปรตีนที่เราได้รับจากเนื้อปลาจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีต่างกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่เรารับประทานกัน

  1. คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตจากเนื้อปลา เราจะได้รับสารอาหารจำพวกนี้ไม่มากนัก แต่เราก็จะได้รับคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

  1. เกลือ (Sodium)

เนื่องจากเนื้อปลาที่เรานำมาใช้ในการทำปลาดิบมาจากปลาทะเลน้ำลึก ซึ่งปลาเหล่านี้จะมี Sodium หรือเกลือผสมอยู่ในเนื้อปลาอยู่แล้ว ทำให้การรับประทานซาชิมิจะทำให้เราได้รับเกลือจากทะเลซึ่งเป็นเกลือที่สะอาดและบริสุทธิ์ โดยร่างกายของเราควรได้รับโซเดียมไม่เกินวันละ 2,300 มิลลิกรัม (ยกเว้นผู้สูงอายุผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคไตเรื้อรัง ซึ่งจำกัดไว้ไม่เกิน 1,500 มิลลิกรัม) แต่ในทางตรงกันข้ามในการใช้เครื่องปรุงหรือซอสในอาหารญี่ปุ่นเช่นโชยุอาจทำให้ร่างกายเราได้รับโซเดียมหรือเกลือมากเกินไปก็เป็นได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *