Sushi มากกว่าอาหาร แต่มันคือศิลปะ

Sushi มากกว่าอาหาร แต่มันคือศิลปะ

Sushi หรือข้าวปั้นแบบมีหน้า เป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นและนิยมรับประทานกันมาเป็นเวลายาวนานกว่าหลายร้อยปี โดยการรับประทานซูชิคือจะนำข้าวปั้นมากินคู่กับเนื้อปลา ของคาว และเนื้อ มาวางด้านบนของข้าวเพื่อรับประทานคู่กันง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้าวปั้นหน้าทะเล ไข่ เห็ด รวมไปถึงผักอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วซูชิเข้ามามีอิทธิพลต่ออาหารการกินของคนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเองซูชิก็ได้รับความนิยมอย่างสุดๆ มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากมายขายข้าวปั้นมีหน้า ที่สำคัญยังมีราคาที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของร้านที่ขาย ซึ่งก็จะมีตั้งแต่ ร้านระดับภัตตาคาร, ร้านตามห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหารญี่ปุ่น ไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าที่มีฝีมือในการปั้นซูชิ ก็ต้องยอมรับว่าซูชิมีความหลากหลายในรสชาติและความอร่อยที่ลงตัวอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *