ตะเกียบญี่ปุ่น

ตะเกียบญี่ปุ่น

นอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทั้งจีน ไต้หวัน เกาหลี ฯลฯ ที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ใช้ตะเกียบเป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร แต่ประเทศเหล่านั้นจะใช้ช้อนด้วยแต่ที่ญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบเพียงอย่างเดียว และแทนที่จะใช้ช้อนตักอาหารข้าวปาก จึงเกิดประเพณีที่คนญี่ปุ่นรับประทานข้าวโดยยกถ้วยขึ้นมาใกล้ปากแทน

ตะเกียบญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบเพียงอย่างเดียวในการรับประทานอาหาร ในการทานซุปจะยกถ้วยซุปขึ้นมาซดแทน การหยิบอาหารจากจานส่วนกลางให้ใช้ 取り箸 (Toribashi / ตะเกียบสำหรับคีบอาหาร) ห้ามใช้ 直箸 (Jikabashi / ตะเกียบส่วนตัว) คีบอาหารเข้าปากโดยตรง ตะเกียบส่วนใหญ่ทำจากไม้และไม้ไผ่

ข้อห้ามในการใช้ตะเกียบ

箸渡し (Hashi-watashi) ห้ามคีบอาหารส่งต่อกั นด้วยตะเกียบ

寄せ箸 (Yose-bashi) ห้ามใช้ตะเกียบลากถ้วยเข้ามาหาตัว

刺し箸 (Sashi-bashi) ห้ามใช้ตะเกียบจิ้มหรือเสียบอาหาร

迷い箸 (Mayoi-bashi) ห้ามวนตะเกียบไปมาเหนืออาหาร ในลักษณะที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะคีบอะไร

立て箸 (Tate-bashi) ห้ามใช้ตะเกียบปักลงในชามข้าว เพราะลักษณะเหมือนถ้วยข้าวที่วางไว้ตรงหัวนอนของคนตาย

ที่มา : jfoodsbkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *