เครื่องถ้วยชามแบบญี่ปุ่น

เครื่องถ้วยชามแบบญี่ปุ่น

เครื่องถ้วยชาม (和食器/Washokki) ที่ใช้ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นมีทั้งเครื่องกระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเขิน เครื่องเงินและอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีการใช้พวกเครื่องถ้วยชามที่ทำด้วยแก้ว ไม้ไผ่ วะชิ (和紙 / กระดาษญี่ปุ่น) ใบไม้และดอกไม้จากธรรมชาติตามฤดูกาลอีกด้วย

ในขณะที่เครื่องถ้วยชามแบบตะวันตกจัดเป็นชุด โดยให้ความสำคัญกับจาน ถ้วย จานรอง จานเล็ก ชาม มีรูปร่าง ลวดลาย และวัสดุที่ใช้ทำเหมือนกัน และบางครั้งภาชนะที่ใช้เสิร์ฟก็ยังมีแบบ สี และรูปร่างที่เข้าชุดกันด้วย จัดไว้เป็นชุด ชุดละ 6 หรือ 12 ชิ้น

เครื่องถ้วยชามแบบญี่ปุ่นจัดเป็นชุด ชุดละ 5 ชิ้น และไม่จำเป็นว่าตั้งแต่ถ้วยจนถึงจานเล็กจะต้องเหมือนกัน คนญี่ปุ่นเลือกสีและรูปร่างของถ้วยชามให้เข้ากับอาหารและฤดูกาลเป็นหลัก และนำมาใช้ร่วมกันได้อย่างเสรี ไม่ได้กำหนดตายตัว สิ่งสำคัญก็คือ ในการนำเครื่องถ้วยชามมาใช้ร่วมกันอย่างเสรี จะต้องมีความกลมกลืน และเลือกเครื่องถ้วยชามที่ทำให้อาหารดูน่ารับประทาน

เครื่องถ้วยชามของญี่ปุ่นจำนวนมาก แสดงถึงฤดูกาลด้วยลวดลายและรูปร่าง โดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการรับความรู้สึกต่อฤดูกาลธรรมชาติบนโต๊ะอาหาร

ที่มา : jfoodsbkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *